Over BKR

Sinds 1965 werken we aan een financieel gezond Nederland. Met onze registers en dienstverlening helpen we om schulden en betalingsachterstanden op tijd te signaleren, en ondersteunen we bij het voorkomen van financiële fraude. Zo voorkomen we overkreditering, blijven kredieten betaalbaar en kan er tijdig hulp verleend worden aan wie schulden heeft. Wilt u uw persoonlijke kredietoverzicht bekijken? Bezoek dan mijnkredietregistratie.nl, onze website voor consumenten.

Mijn kredietregistratie

Onze missie

Het bevorderen van financieel welzijn en financiële inclusiviteit in de Nederlandse samenleving door het inrichten en beheren van registers en stelsels rondom privacygevoelige informatie over betaalverplichtingen en betaalgedrag van personen (individuele consumenten en inwoners gemeenten). Hierdoor kunnen inzichten met betrekking tot kredieten, betalingsachterstanden en schuldhulptrajecten worden geboden aan financiële instellingen, organisaties in de schuldhulpverlening en de samenleving, overheden en toezichthouders om zo overkreditering, problematische schulden en fraude in het financiële verkeer te voorkomen.

Het verhaal van BKR

In de jaren ‘60 nam de welvaart toe en konden mensen makkelijker geld lenen. Met de groei van banken en het aantal leningen, kwam de behoefte aan een centrale, onafhankelijke databron. Dit was het begin van Stichting BKR.

Lees meer

Het maatschappelijk belang van BKR

Dagelijks werken wij hard aan een financieel gezond Nederland: een samenleving waarin we slimmer omgaan met geld, elkaar daarbij actief ondersteunen en iedereen zoveel mogelijk zijn of haar geldzaken op orde heeft.

Lees meer

Onze maatschappelijke rol

Om invulling te kunnen geven aan onze missie en ons maatschappelijke belang, vervult BKR drie essentiële rollen.

Lees meer

Governance en Organisatie

We ondersteunen ongeveer 250 organisaties en informeren ook overheden.

Ons bestuursmodel bestaat uit de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de raden zijn vastgelegd in de Statuten, het Reglement Goed Bestuur en het Bestuurs- en Directiereglement.

Onze organisatie

Peter van den Bosch

Bestuursvoorzitter/CEO

Ella de Vette

Bestuurslid/CFRO

Claudia Braaksma

Directeur HR

Henk Bothof

Bestuurslid/CIO

Erwin Reyes

Directeur Relatiemanagement

Ronald van der Pol

Directeur Operations

Ons jaarverslag

In ons jaarverslag leest u wat we het afgelopen jaar hebben gedaan. Goed nieuws: we zagen het percentage mensen met betalingsproblemen afnemen. Meer weten?

Lees ons jaarverslag
Bkr22sept2022 13Djvd

Werken bij BKR

Wilt u bijdragen aan het financieel welzijn van Nederland? Word dan onze nieuwe collega! Bekijk de vacatures, kom stage lopen of stuur een open sollicitatie naar Lukas Geurts: l.geurts@bkr.nl.