Beleidsadviseur

Omschrijving

Werken bij Stichting BKR? Dan sta je ergens voor!

Bij Stichting BKR werken wij aan een financieel gezonde wereld. Dat doen we door het verstrekken en beheren van privacygevoelige informatie. Hiervoor onderhouden wij verschillende systemen, waarvan het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) het grootste én bekendste is. In CKI staan de gegevens van ruim 12 miljoen mensen. Circa 21 miljoen keer per jaar informeert Stichting BKR hierover, op nationaal en op Europees niveau, aan aangesloten organisaties en aan consumenten die informeren naar hun eigen gegevens. Op deze manier helpen wij voorkomen dat consumenten meer lenen dan verantwoord is. Ook helpen wij zo financiële risico’s bij aangesloten organisaties beperken. Zo dragen we bij aan een maatschappelijk verantwoorde financiële dienstverlening. Sta jij achter onze missie en wil je werken bij een bedrijf in beweging?

Wij zijn op zoek naar een:


Beleidsadviseur (fulltime)


We zijn op zoek naar een ervaren Beleidsadviseur. In deze rol zal je binnen de afdeling Beleidsadvisering een adviserende rol richting bestuur en management vervullen. De afdeling Beleidsadvisering is een stafafdeling die onafhankelijk opereert onder de hiërarchische

aansturing van de Bestuursvoorzitter. De Beleidsadviseur is deelnemer aan het stakeholderoverleg onder leiding van de Bestuursvoorzitter. De afdeling Beleidsadvisering ondersteunt de beleidsbepaling in overleg en samenwerking met de stakeholders en het bestuur, en is sturend voor de rest van de BKR organisatie. De Directeur Relatiemanagement draagt zorg voor de functionele aansturing. De beleidsadviseur geeft zelf geen leiding.

Een Beleidsadviseur verricht beleidsvoorbereidende en adviserende werkzaamheden ten behoeve van het bestuur. Een beleidsadviseur fungeert daarbij als ogen en oren richting de publieke of zakelijke markt. Daarnaast fungeert een Beleidsadviseur op basis van ervaring en kennis als

aanspreekpunt betreffende lopende beleidsissues. De Beleidsadviseur onderhoudt contacten met deelnemers, brancheverenigingen, ministeries en toezichthouders. De werkzaamheden worden in grote mate zelfstandig uitgevoerd, binnen de strategische beleidskaders.

Een Beleidsadviseur richt zich op het initiëren, coördineren, ontwikkelen, (doen) uitvoeren en evalueren van adequaat BKR beleid in een complexe en sterk veranderende klant- en stakeholderomgeving in lijn met de strategie van BKR. Het doel is om proactief invulling te geven aan

onze maatschappelijke missie met oog voor klantwaarde en in het verlengde hiervan belangrijke stakeholders te beïnvloeden.


Beleid ontwikkelen en afstemmen

 • Je adviseert en ondersteunt gevraagd of ongevraagd het bestuur en management in het beleidsvormend proces;
 • Je ondersteunt de beleidsbepaling in overleg en samenwerking met de stakeholders en het bestuur, en bent sturend voor de rest van de BKR organisatie;
 • Je neemt deel aan het stakeholderoverleg onder leiding van de Bestuursvoorzitter;
 • Je brengt interne en externe ontwikkelingen in beeld en adviseert over de effecten voor BKR.
 • Je stelt position papers op om de BKR visie ten aanzien van beleidsmatige onderwerpen duidelijk kenbaar te maken als uitnodiging voor een open dialoog over ons standpunt met al onze stakeholders;
 • Je stelt consultatie documenten op waarmee BKR belanghebbende partijen over de voorgenomen beleidswijziging van BKR informeert en de mogelijkheid geeft hun zienswijze met ons te delen, ten behoeve van zorgvuldige totstandkoming van beleid;
 • Je evalueert de ontvangen reacties naar aanleiding van een consultatie en adviseert het bestuur over het al dan niet aanpassen van beleid;
 • Je draagt zorg voor het opstellen en nader opbouwen van strategische en tactische beleidsstukken en draagt bij aan evaluatie van het beleid;
 • Je draagt zorg voor het opstellen van haalbaarheidsonderzoeken;
 • Je adviseert gevraagd of ongevraagd het MT of de MT-leden afzonderlijk over het beleidsveld en brengt de gevolgen hiervan voor de organisatie en de klanten in kaart;
 • Je stelt rapportages op over de voortgang en resultaten van de beleidsontwikkeling.

Coördineren, communiceren en informeren

 • Je onderhoudt zelfstandig contacten met relevante interne en externe relaties voor de continue actualisering en verbetering van het beleid;
 • Je coördineert oplossingsgericht beleidsvraagstukken met vertegenwoordigers van toezichthouders, ministeries, brancheorganisaties en consumentenbelangen behartigers;
 • Je neemt deel aan de Strategische Beleidsadvies Commissie CKI (SBC);
 • Je vervult de secretarisrol binnen de SBC;
 • Je zorgt in brede zin voor kennisoverdracht en vaktechnische begeleiding op het beleidsveld;
 • Je treedt op als klankbord voor collega's;
 • Je fungeert als aanspreekpunt op het beleidsveld.

Overleggen leiden en namens BKR aan bijeenkomsten of projecten deelnemen

 • Je vertegenwoordigt BKR in externe bijeenkomsten, waar onderwerpen aan de orde komen die voor BKR beleidsmatig van belang zijn en/of waar voor BKR relevante stakeholders bij betrokken zijn;
 • Je initieert, ontwikkelt en (bege)leidt multidisciplinaire activiteiten binnen BKR waarin complexe beleidsvraagstukken spelen;
 • Je neemt deel aan relevante in- en externe projectgroepen;
 • Je faciliteert de implementatie van nieuw beleid in nauwe samenwerking met de betrokken bedrijfsonderdelen van BKR.

Vereisten

 • Universitair diploma;
 • Universitair werk- en denkniveau en ervaring in soortgelijke functies;
 • Kennis van relevante producten, processen en beleid;
 • Kennis van relevante wet- en regelgeving;
 • Ervaring in stakeholder management;
 • Kennis van de BKR-organisatie, haar producten en dienstverlening;
 • Kennis van het BKR klantveld en stakeholderveld.

Competenties

 • Organisatiesensitiviteit;
 • Plannen en organiseren;
 • Kwaliteitsgerichtheid;
 • Oordeelsvorming;
 • Onafhankelijkheid;
 • Marktgerichtheid;
 • Sterk in mondelinge en schriftelijke communicatie;
 • In staat zijn problemen adequaat te analyseren en productief te benoemen;
 • In het bezit van een professionele overtuigingskracht.
Uren: 36 - 40
Locatie: Tiel, Nederland
Departement: Relatiemanagement

Privacy Statement van BKR

Hoe behulpzaam vond je deze pagina?
Bedankt voor je feedback
Er is iets fout gegaan, probeer het opnieuw.